Онлайн-голосование по выбору места стелы «Город трудовой доблести»

https://bashkortostan.er.ru/news/2020/7/30/mesto-dlya-stely-gorod-trudovoj-doblesti-v-ufe-vyberut-onlajn-golosovaniem/

logo